Tvoju pomoc určite potrebujeme. 

Môže mať rozličné podoby:

   1 - Modlitba, pôst a obeta za nás

    2 - Osobná zaangažovanosť formou dobrovoľníctva (vo svojom prostredí, alebo priamo na gazdovstve)

    3 - Finančná podpora

    4 - Hmotná podpora

Kontakt

Malá hospodárska usadlosť sv. J. Pavla II. Bzovík 240 (Ambrošov laz)
962 41
+421 911 072 347 bzovikdp@gmail.com