Duchovná podpora

Ďakujeme za každú úprimnú modlitbu a obetu za nás.

Božia prozreteľnosť nás učí nebáť sa.