Duchovná podpora

Ďakujeme za každú úprimnú modlitbu a obetu za nás.

Božia prozreteľnosť nás učí nebáť sa.

Kontakt

Malá hospodárska usadlosť sv. J. Pavla II. Bzovík 240 (Ambrošov laz)
962 41
+421 911 072 347 bzovikdp@gmail.com