Finančná podpora

 

 

DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, občianske združenie

Gymnaziálna 162, Kláštor pod Znievom 038 43

štatutár: Mgr. Vladimír Maslák

Banka: VÚB

číslo účtu: 2553218455/0200