Informácie o nás

Projekt Bzovík vznikol na základe vzájomnej spolupráce medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Prievidza - mesto, občianskym združením Dobrý Pastier, neziskovou organizáciou Charita - dom sv. Vincenta v Prievidzi a šľachetnej pomoci bohuznámich dobrodincov.

Cieľom projektu je poskytnúť pomoc tým núdznym, ktorí sa ocitli opustení a chcú začať nový život, ale sami nemajú na to silu. Nový život je postavený na troch pilieroch, ktoré sú jadrom spoločenstva Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.

Modlitba - iba Boh je pre človeka prameňom a svetlom nádeje.

Práca - nie je len znakom ľudskej závislosti, ale aj základnej spravodlivosti k sebe i ostatným. Zároveň otvára cestu k sebapoznaniu a zmysluplnosti vlastnej existencie.

Spoločenstvo - bez rodiny, spoločenstva sa stáva človek uzatvoreným sebcom neschopným poznať skutočnú lásku.

História projektu

Projekt gazdovstva na Bzovíku vyšiel z potreby tých, ktorí volali o pomoc a doterajšie zariadenie  Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom dlhodobo vykazovalo a vykazuje stav naplnenia.


 

Pomohli nám

Ďakujeme za Vašu solidaritu!

 

 

 

 

 

Kontakt

Malá hospodárska usadlosť sv. J. Pavla II. Bzovík 240 (Ambrošov laz)
962 41
+421 911 072 347 bzovikdp@gmail.com